Mikroøkonomi på HD

Mikroøkonomi på HD

Mikroøkonomi Dette emne er den del af faget samfundsøkonomi på HD 1.del – se fagoversigten her. I dette indlæg ser vi nærmere på det økonomiske begreb mikroøkonomi som dækker over følgende delelementer: Udbud, efterspørgsel og ligevægt Markedsligevægt og efficiens Konsument og producent overskud Dødvægtstab ved fuldkommen konkurrence Afgifter, subsidier, prisregulering, mindsteløn…

Arbejdsmarkedet og arbejdskraft

Arbejdsmarkedet og efterspørgsel efter arbejdskraft   I denne række af indlæg ser vi nærmere på det økonomiske begreb mikroøkonomi som dækker over følgende delelementer: Udbud, efterspørgsel og ligevægt Markedsligvægt og efficiens Forbrugeroverskud og producentoverskud Dødvægtstab ved fuldkommen konkurrence Afgifter, subsidier, prisregulering, mindsteløn Eksternaliteter og offentlige goder I dette indlæg behandles det femte…

Afgifter og subsidier på et marked

Afgifter og subsidier set i et samfundsøkonomisk perspektiv   I denne række af indlæg ser vi nærmere på det økonomiske begreb mikroøkonomi som dækker over følgende delelementer: Udbud, efterspørgsel og ligevægt Markedsligvægt og efficiens Forbrugeroverskud og producentoverskud Dødvægtstab ved fuldkommen konkurrence Afgifter, subsidier, prisregulering, mindsteløn Eksternaliteter og offentlige goder I dette indlæg…